Conflict op het werk

Conflict

Een conflict op het werk is eigenlijk een aanvaring, een botsing van meningen en belangen van twee of meer mensen. In een goede werkrelatie verschillen collega’s van elkaar in mening en opvatting, maar gelukkig ontstaat er meestal geen conflict. Het blijft bij een discussie een woordenwisseling. Een conflict ontstaat wanneer er duidelijke verschillen van mening zijn, en men groot belang hecht aan de eigen mening en die  kost wat kost vast wil houden en verdedigen. Als conflicten uit de hand lopen met een werkgever of medewerker ontstaat er ruzie, die zelfs kan leiden tot gewelddadigheid. In een conflict is er eigenlijk altijd sprake van de intentie (bewust of onbewust) om een ander te beschadigen, te beledigen of kleineren. Concessies of het inschikken van de mening is niet langer aan de orde. Men vindt de eigen opvatting terecht en de enige juiste. Luisteren naar de ander is er niet meer bij en men verhard in het eigen standpunt.

Zo komen mensen tegenover elkaar te staan en kan er een grote kloof ontstaan die nog moeilijk valt te overbruggen. Je kunt dus beter conflicten voorkomen dan moeten oplossen. Dat lukt echter niet altijd.  Zonder “aanvaringen” komt niemand door het leven. Het is dus best begrijpelijk dat je ook op het werk weleens een conflict krijgt met een collega of je leidinggevende. Als dat zo is kun je maar beter beslagen ten ijs komen.

 

Herken beginnende conflicten

Conflicten kunnen zo ver uit de hand lopen dat mensen niet meer met elkaar willen werken of zelfs maar in een ruimte zitten. Soms gaat het zover dat iemand vertrekt omdat men niet langer is opgewassen tegen de spanning van een conflict. Het kan ook de reden of oorzaak zijn van een langdurige ziekteperiode. De impact kan heel groot zijn en ook in de privésfeer negatief doorwerken.

 

Zinnen en woorden die duiden op een moeizame werkrelatie:

 • Sorry het is een aardige collega, maar niet voor mij
 • Ik betwijfel of hij/zij dat kan, in het verleden in elk geval niet
 • Ik zit liever naast een ander in de kantine
 • Ik stap liever bij een ander in de auto niet met hem/haar
 • Ik hoef niet in die projectgroep, met die collega is het lastig werken
 • Zinnen en woorden die duidelijk wijzen op een verstoorde werkrelaties of conflict
 • Het zou mij echt verbazen als ze dat kon
 • Die is altijd chagrijnig en tegendraads
 • Die kan nog geen kop van een schotel onderscheiden
 • Die heb ik nog nooit iets zien presteren, wat een “nagemaakte”
 • Met die wil ik echt nooit, maar dan ook nooit samenwerken
 • Die is niet te vertrouwen, die kan liegen dat hij/zij barst

 

Conflicthantering

Het is altijd lastig om gevoelens van onvrede of onenigheid bespreekbaar te maken en tot oplossingen of afspraken te komen. Als je niet echt durft, bedenk dan dat het niet bespreken of laten woekeren van niet uitgesproken onvrede kan leiden tot stress of het verder verslechteren van de verhoudingen. Zo leiden  misinterpretaties, geruchten en aannames, regelmatig tot een conflict dat voorkomen had kunnen worden door het tijdig bespreekbaar te maken. Probeer altijd als je spanning merkt bij een collega in de contacten niet je schouders op te halen, maar de signalen die je opmerkt met de betrokken collega bespreekbaar te maken. Hoe lastig dit soms ook is, laat het niet versloffen. Het gaat anders van kwaad tot erger.

Er zijn bibliotheken vol geschreven over conflicten en hoe er mee om te gaan. Ook op internet zijn er veel artikelen te vinden over dit onderwerp. Bedenk dat als je in een conflict verzeild bent geraakt of dreigt te geraken het volgende:

soms is een conflict nodig om iets in beweging te zetten, te bereiken

 • Realiseer je dat een conflict ook opluchting kan geven en werkrelaties weer kan verbeteren
 • Erken dat er nu eenmaal verschillen zijn tussen mensen en daarmee ook van inzichten en meningen
 • Een ruzie kan ontstaan door wijze waarop je een opmerking / mening interpreteert
 • Probeer niet teveel “zwaarte” te geven aan de opmerkingen van een collega die ruzie zoekt
 • Relativeren en afstand nemen zijn beter dan de aanval te kiezen
 • Besef dat er meer manieren zijn om naar hetzelfde te kijken en oordelen
 • Standpunten verschillen en samenwerken is per definitie het sluiten van compromissen
 • Probeer ontspannen te blijven en verstandig te reageren
 • Gooi geen olie op het vuur, verlaag je niet tot het niveau degene die je misschien wel “pijn doet”.
 • Wees niet bang, laat zien dat de ander geen “grip”op je heeft, blijf rustig
 • Als het te erg wordt (verbaal geweld en bedreigingen, stap dan op en zeg dat je dit niet langer accepteert maar er op een ander moment over wilt praten.

Op deze manier zal een conflict niet verder escaleren. Dat is in het belang van een werkbare sfeer in de toekomst.

Zoals gezegd is het beter een ruzie te vermijden of in de kiem te smoren. Het beheersbaar en controleerbaar  houden is het beste wat je kunt doen. Als dat niet lukt dan heb je de keuze om zoals dat heet “te vluchten of te “vechten”.  Kiezen om te “vluchten” is niet laf en “vechten” niet per definitie moedig. Het is meer een strategie die je kiest die afhankelijk is van de aard van de ruzie, de situatie waarin je verkeert, de persoon die je bent en sociale vaardigheden die je bezit.  Kiezen om te vluchten en niet in gesprek te gaan met die ruziënde collega op de werkvloer, kan uitermate verstandig zijn. Zeker als je op voor jou onbekend terrein bent. Het lijkt dan misschien niet assertief maar kan zeer effectief zijn. Waarom zou je als je niet goed bent in boksen de ring in stappen. Jij bent mogelijk veel sterker in schaken en wacht een moment af om de ruzie via een aantal meesterzetten tot een goed einde te brengen. Daarbij gaat het niet om winnen, maar om weer tot samenwerking te komen.

 

Conflict Oplossen

Als je collega tot bedaren is gekomen en weer een beetje voor rede vatbaar is doe dit dan als volgt:

Zeg dat je blij bent dat er nu een moment waarop je terug kunt komen op de ruzie en deze op kunt lossen.

 • Vraag waarom de ander nu precies zo boos werd, zonder dat nu ook te worden
 • Luister naar de ander en probeer te begrijpen wat de achtergrond of aanleiding is
 • Accepteer als de ander minder aardige dingen over je zegt misschien leer je ervan.
 • Neem afstand van je eigen emotie en tolereer de emotie van de ander
 • Maak dingen die gezegd worden niet groter dan ze zijn.
 • Probeer de geschilpunten helder te krijgen
 • Omzeil standpunten, uitspraken die het geschil weer aanwakkeren
 • Als iemand iets van je wil dat niet ziet zitten, onderhandel over een alternatief of zeg nee.
 • Kijk waar er overeenkomsten zijn, dat maakt de verschillen overbrugbaar
 • Geef toe waar je denkt dat dit een bijdrage levert aan de oplossing
 • Sluit compromissen waar mogelijk, maar houdt de belangen in evenwicht
 • Je hoeft niet als vrienden uit elkaar te gaan, maar als collega’s die weer door de deur kunnen
 • Zeg dat je het op prijs hebt gesteld om het zo te kunnen bespreken
 • Als het gesprek is afgerond zeg dan blij te zijn dat het is uitgesproken

 

Als het lukt om jezelf in een moeilijk gesprek zo op te stellen, dan ben je in staat om een conflict waarvan jezelf onderdeel bent, tot een goed einde en nieuw begin te brengen.

De Collega