Salarisverhoging vragen

Loonsverhoging vragen

Elke procent salarisverhoging is in deze economische mindere tijd lastig om toegekend te krijgen. Als je reëel bent weet je dat loonsverhoging vragen altijd lastig is, ook in betere tijden. Wat is het verschil? Niet het vragen, maar het toegekend krijgen. Dat betekent dat je de verwachtingen voor jezelf moet bijstellen. Het ebook op naar een hoger salaris geeft een hoop praktische tips, modelzinnen en oefeningen die je kan gebruiken om een goed salarisgesprek te houden. Hieronder alvast wat tips met betrekking tot de hoogte van de salarisverhoging en hoe deze te vragen.

 

Hoeveel procent salarisverhoging

Stel overwogen salariseisen, maar blijf binnen de grenzen van het redelijke. Waar in het verleden in een krappe arbeidsmarkt 20% procent loonsverhoging regelmatig werd gehonoreerd, zal deze opslag nu onbespreekbaar zijn. Aan de andere kant moet je vragen om te krijgen. Het percentage kan je altijd naar beneden bijstellen. Omhoog is vaak lastiger.

 

Hoe salarisverhoging vragen

Onderstaande tips zullen bij een salarisonderhandeling ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek of functioneringsgesprek de kans op loonsverhoging aanzienlijk vergroten.

 • Durf zelfkritisch te zijn
 • Voorbereiding is 90% van het succes
 • Te verwachten vragen
 • Geen tussendoortje
 • Weet wat je rechten zijn
 • Durf te vragen
 • Centen of procenten
 • Maak vervolgafspraken

 

Opslag vragen? Durf zelfkritisch te zijn

Wees eerlijk tegenover je eigen functioneren. Onderdruk de neiging om je werk en bijdrage te overschatten. Herinneren zich de goede bijdragen en vergeten hun tekortkomingen. Tijdens het functioneringsgesprek werkt dit fenomeen bij leidinggevenden nogal eens andersom. Kom je vaak te laat, toon je weinig interesse, heb je regelmatig conflicten, haal je deadlines regelmatig niet en kom je afspraken niet altijd na? Dan is het goed te bedenken dat de kans op salarisverhoging klein zoniet nihil is. Hou jezelf dus niet voor de gek.

Niemand is perfect, dus dat verwacht ook niemand van jou. Beoordeel je zelf als medewerker dan ook oprecht en objectief. Verplaats je eens in de gedachten van je manager!  Wat zie je dan als je kijkt naar jouw functioneren. Een 5- of ruime voldoende? In het laatste geval ga je volledig voor die salarisverhoging.

 

Voorbereiding is 90% van het succes

Ga niet zonder een goede voorbereiding een salarisgesprek in. Het gaat tenslotte om een individueel verzoek van jou om loonsverhoging. Jij vindt dat je recht hebt op meer salaris. Waarom? Dat zal de eerste vraag zijn die je gesteld wordt door je manager. Zorg dus dat je deze vraag heel goed  kunt onderbouwen. Schrijf het op, bijvoorbeeld: “ik heb extra taken gekregen en meer verantwoording”, “mijn collega die hetzelfde werk uitvoert heeft een hoger salaris”, “de kwaliteit van mijn werk is beter dan gemiddeld wat blijkt uit de productieoverzicht”, e.d.  Denk goed na en benoem de redenen die je naar voren wilt brengen. Hou je bij feiten en voorkom veronderstellingen en aannames.

 

Vragen tijdens salarisonderhandeling

 • Het spreekt voor zich dat je leidinggevende een aantal vragen zal stellen zoals:
 • Waaruit blijkt dat je prestaties bovengemiddeld zijn
 • Waar kon ik zien dat je meer verantwoording nam
 • Je hebt vorig jaar ook een loonsverhoging gehad
 • Je verdient al meer dan je collega die hetzelfde werk doet
 • Hoe zie je de toekomst binnen het bedrijf
 • Wat zijn specifiek je ambities? Hoe ga je die waarmaken?
 • Aan hoeveel salarisverhoging denk je?

 

Vragen om loonsverhoging is geen tussendoortje

Een salarisgesprek is iets dat  je niet “even tussendoor” doet. Op deze wijze verklein je de kans op loonsverhoging dramatisch. Neem jezelf en je leidinggevende serieus. Zorg dat het gesprek een individueel overlegmoment is.  Accepteer niet dat het gesprek te ver in de tijd wordt gelegd. Vraag je chef om vooraf ook goed na te denken over je functioneren. Je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen en hopen dat jij beter voorbereidt bent en zodoende een voorsprong hebt in argumentatie.

 

Weet wat je rechten zijn

Wees op de hoogte van  je rechten en plichten. Dat betekent dat je de cao kent inzake salaris en overige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zorg je dat je bekend bent met het interne salarisbeleid en bedrijfsregelingen.

 

Durf loonsverhoging te vragen

Zoals hiervoor aangegeven moet je reëel zijn in je verwachtingen en de hoogte van de looneisen. Weet dat stappen van bijv. 20% nauwelijks nog voorkomen. Alleen wanneer je een andere veel zwaardere functie vervult of in een leidinggevende positie bent aangesteld zou dit kunnen. Aan de andere kant moet je niet te voorzichtig zijn. Houd er rekening mee dat de werkgever vaak minder loonsverhoging zal bieden dan je vraagt. Bouw dus ruimte in om te onderhandelen. Belangrijk daarin is om voor jezelf de ondergrens vast te stellen. Het is goed op te komen voor je eigen belang, zonder egoïstisch te zijn.  Bedenk nogmaals: Alleen als je vraagt kun je krijgen!!

 

Centen of procenten loonsverhoging

In het gesprek wel of niet de gewenste looneisen uitspreken? Als je aan de bal wilt blijven, benoem dat het bedrag of percentage dat je redelijk zou vinden. Als je weinig verdient is het verstandiger om een bedrag te noemen. Als je een salaris hebt van bijv. € 2.000 per maand dan klinkt  de vraag om 7,0% verhoging als veel. Stel je dezelfde vraag en zeg je € 140,00 als redelijk te beschouwen, dan valt het wel mee. Neem in de voorbereiding mee hoe je de gewenste salarisstap brengt.

Als het allemaal niet mocht lukken dan zijn er ook andere vormen van beloning die naar voren kunt brengen. Denk aan een eenmalig bedrag, kostenvergoeding, reiskosten,studieverlof, promotie, andere functie, e.d. Als het niet lukt om meer salarisverhoging te krijgen, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om een stap buiten het bedrijf te zetten. Zorg dan uiteraard dat het aanvangssalaris minimaal ligt op het niveau dat je bij je vorige werkgever verdiende.

 

Maak vervolgafspraken

Maak aan het eind van het salarisgesprek concrete afspraken over het vervolg. Als je chef zegt “ik ga het bespreken”, vraag dan wanneer en op welk moment je terugkoppeling mag verwachten. Vraag ook zijn mening over het voorstel dat je hebt gedaan. Let op zijn reactie. Als hij het redelijk vindt, dan zal hij/ zij de procenten aan salarisverhoging ook als zodanig verkopen bij zijn leidinggevende.

 

Nee heb je, Ja kan je krijgen en vragen staat vrij!

De Collega