Genratiekloof oudere werknemers

oudere collega

 

Nederland en de werkvloer vergrijst in snel tempo. Veel ouderen moeten door de recessie en de verhoging van de pensioenleeftijd, langer doorwerken. Dat heeft tot gevolg dat de komende 20 jaar ouderen en jongeren meer met elkaar samenwerken. Omgaan met een oudere of jongere collega kan in de praktijk leiden tot een generatiekloof en conflicten die voortkomen uit wederzijds onbegrip. Daarom is het goed dat de verschillende generaties elkaar beter leren kennen. Begrijp dat jongeren en ouderen elkaar nodig hebben.

 

Oudere werknemers minder productief?

Het is bekend dat ouder worden gepaard gaat met een geleidelijke afname van lichamelijk en geestelijk kunnen. Dat geldt voor ieder mens. De jongere van nu is de oudere van morgen en loopt na verloop van jaren tegen dezelfde verschijnselen aan. Als je werkt met iemand die ouder is weet dan dat het tempo niet gelijk is aan dat van jezelf.

Zijn oudere collega’s ook minder productief? Nee! Uit onderzoek van TNO blijkt dat oudere werknemers productiever zijn dan jongeren. Door de dosis ervaring die ze meenemen weten ze situaties direct goed in te schatten, en werken effectiever.

 

Motivatie oudere werknemers

Doorgaans zijn ze meer tevreden met hun werk en gemotiveerder. Dit blijkt uit het Nationale Werkonderzoek van JobTrack.nl. Gemiddeld geven 55-plussers hun werk een 7,4, bij 25 tot 30-jarigen ligt dat rapportcijfer op 6,8.

 

Ziekteverzuim ouderen

Oudere werknemers blijken minder vaak ziek te zijn. Bij ouderen neemt het ziekteverzuim vanaf hun 55ste zelfs af. Doordat ze minder nodig carrière hoeven te maken kijken ze minder verlangend uit naar een nieuwe werkgever.

 

Generatiekloof oudere werknemers

Er kan sprake zijn van een generatiekloof aangezien collega’s die zijn geboren en opgegroeid tussen 1940 en 1970 in een totaal andere wereld dan vandaag hebben geleefd. Niet beter of slechter, maar onvergelijkbaar anders. Deze generaties hechten waarde aan behoud van bezit, nemen minder risico’s vinden dat je respect moet tonen en houden niet van autoriteit maar bekleden wel de topposities. De welvaart in Nederland was toen nog niet op het niveau zoals wij dat nu kennen.(protestgeneratie en generatie X).

Oudere werknemers zijn niet opgegroeid met internet, glasvezel, dataverkeer, social media en netwerken. De veranderingen gaan voor hen sneller dan ze willen. Ze kunnen het tempo onmogelijk bijhouden. Dat betekent niet dat ze het afkeuren. Integendeel. Veel mensen van deze generatie vinden de ontwikkelingen fascinerend en volgen het met bewondering. Als je het zo bekijkt dan is het wellicht aardig om ze eens uitleg aan te bieden. Wedden dat ze dat erg waarderen.

 

Senioren leren niet meer

Oudere hersens kunnen minder goed onthouden. Ouderen hebben meer ervaring en meer geduld wat compenseert. Ze denken, dat ze minder goed kunnen leren en dat het niet meer zo nodig hoeft. Ze zijn dus niet goed gemotiveerd en missen zelfvertrouwen met als gevolg dat ze het ook niet kunnen. Maar weet dat ouderen nog wel degelijk kunnen leren en onthouden.

Zoek als jongere bij de oude werknemers naar de sterke punten en bouw daarop verder. Die liggen vaak op levens- en werkervaring. Het appelleren aan tekortkomingen zal er niet toe bijdragen dat de samenwerking verbetert. Benut je oudere collega als bron van kennis en inzicht waardoor een brug wordt geslagen tussen de generatiekloof en oudere en jongere werknemers met elkaar leren omgaan!

 

Leer van elkaar en de kloof wordt zeker kleiner!

De Collega