Pesten op het werk

Kantoorgevecht

 

Treiteren en pesten is in onze samenleving een steeds groter wordend probleem. Op scholen, bij sportverenigingen en zelfs in verzorgingstehuizen is het een groeiend fenomeen. Grofweg geldt dat waar mensen regelmatig gezamenlijk iets doen of ondernemen, plagen, pesten of treiteren voorkomen. Dus ook waar mensen samenwerken wordt er gepest. Waarom mensen elkaar pesten is niet altijd even duidelijk.

 

Plagen is geen pesten

Het is goed om onderscheid te maken tussen plagen en pesten. Een plaagstootje, grappige opmerking of beetje stangen, bevordert de sfeer. De onderliggende reden is vaak humor of prikkeling met een knipoog. Kortom af en toe plagen is onschuldig en daar zullen niet veel mensen moeite mee hebben. Anders wordt het wanneer plagen pesten wordt.

 

Wat is pesten

Pesten is bewust en gericht anderen kwetsen, raken of schaden. Het verschil met plagen is dat het geen incidenteel maar een repeterend karakter heeft en gericht is op een persoon of kleine groep.

 

Voorbeelden van Pesten

Voorbeelden van pesten zijn intimidatie, vernedering en schofferingen die regelmatig terugkeren. Deze verschillende vormen van pesterijen op het werk kunnen ontstaan als gevolg van een onderlinge machtstrijd of gewoon omdat de “mentaal of fysiek” sterkere persoon de ander wil kleineren of domineren. Als dit gedrag niet (geforceerd) stopt dan kan dit door anderen worden overgenomen. Het “slachtoffer” wordt dan vanuit meerdere kanten bestookt. Dat dit niet is vol te houden en vaak leidt tot stress symptomen en langdurig ziekteverzuim zoals door een burn-out zal niet verbazen.

 

Dader en slachtoffer

De dader of pestkop lijkt wel een soort geldingsdrang te bezitten om anderen, in hun ogen “zwakkere” collega’s te intimideren en in een hoek te zetten. Misschien is het compensatiegedrag voor het feit dat zij elders door anderen niet worden gewaardeerd, gerespecteerd of genegeerd. De reden voor pestkoppen om te pesten en treiteren is heel verschillend. Ze zien ook direct wie er gevoelig is voor de pesterijen en sarren en jennen er lustig op los.

Het vervelende is nog dat andere collega’s het zien maar niets doen uit angst om zelf doelwit te worden. Dan staat het slachtoffer er al snel alleen voor, met alle mogelijke gevolgen van dien. De pestkop wordt geactiveerd door afgunst, is zelf niet al te slim, andere opvatting mbt politiek en religie, afkomst, voetbalclub, ander uiterlijk, sexuele geaardheid, zwakke gezondheid, geur of kwetsbaarheid van een collega.

 

Laat je niet pesten op de werkvloer

Hoe moeilijk het ook is, sta op en kom tot verweer. Leer om te gaan met kritiek en laat zien dat de pestkop geen invloed op je heeft, dat je niet bang bent. Zie hem/haar als een zielenpoot. Maak de pestkop niet groot voor jezelf, maar verklein de griezel in gedachten tot een miezerig persoon en dien hem van repliek en je zult zien dat na een aantal keren de pesterijen afnemen of praat ook eens met collega’s die ook gepest worden. Samen staan jullie sterker. Durf je dat niet bespreek het met je directe chef en vraag om steun of schakel de vertrouwenspersoon in. Blijf onder alle condities jezelf. De pestkop wil niets liever dan dat je reageert, gun dit plezier niet.

De tip voor alle leidinggevenden die dit artikel lezen is om niet te onderschatten wat een kwaad treiteren en pesten op het werk doet aan mensen en werksfeer. De effecten ervan kunnen groot zijn. Zorg als leiding ook geen slachtoffer te worden. Grijp op tijd in, laat het niet uit de hand lopen. Tolereer niet dat treiteraars ongebreideld hun gang kunnen gaan. Spreek hem persoonlijk aan en maak er in het teamoverleg een onderwerp van. Stel een voorbeeld als blijkt dat het pesten op het werk doorgaat. Dat kan door een schriftelijke waarschuwing, overplaatsing, andere functie zelfs ontslag op basis van een verstoorde werkrelatie door het pesten.

 

Hou het gezellig!

De Collega