Rouwverwerking baanverlies

rouwverwerking

De term rouwverwerking wordt veelal gebruikt nadat iemand is overleden, maar ook in het geval van baanverlies door bijvoorbeeld ontslag kan je verschillende stadia van rouw ervaren. De verschillende fasen van rouw helpen bij het verwerken van het verdriet van baanverlies.

Rouwverwerking baanverlies stadium 1: Ontkenning

In deze fase van rouw zie je dat mensen het ontslag niet onder ogen willen zien. Dit geeft de mogelijkheid om de waarheid in fasen tot je te laten komen. De persoon die zijn baan verloren is gaat op zoek naar de feiten, de waarheid en de schuldige.

Rouwverwerking stadium 2: Protest of boosheid

In deze fase is het goed mogelijk dat iemand boos is op zijn baas, aangezien die hem of haar op straat heeft gezet. Ook kan het zijn de schuld wordt gegeven aan collega’s of adviseurs die tekortgeschoten zijn. Dit helpt bij de rouwverwerking aangezien het gevoel van schuld en verdriet wordt onderdrukt door zich druk te maken over de schuldvraag. Ook gedachten van wraak kunnen tijdens deze fase opspelen.

Rouwverwerking stadium 3: Onderhandelen en vechten

Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies van de baan te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Dit kan bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen en het ontslag aan te vechten of financiële compensatie te vragen voor het geleverde werk en inkomstenderving.

Rouwverwerking stadium 4: Depressie

Als protesteren tegen het baanverlies geen zin meer heeft en er te weinig compensatie is geboden kan het voorkomen dat iemand in een depressie raakt, of symptomen van stress en burn-out vertoont.

Rouwverwerking baanverlies stadium 5: Acceptatie

Je bent in het laatste stadium aangekomen van de rouwverwerking, hebt het baanverlies geaccepteerd,  het verdriet van het ontslag achter je gelaten, gaat weer actief op zoek naar werk, zet je CV op internet en stuurt open sollicitaties.

Aanbevolen boeken

- In meerendeels korte hoofdstukken komen in het boek Rouwverwerking en rouwbegeleiding diverse onderwerpen aan bod, die alle te maken hebben met rouwverwerking en het begeleiden van rouwenden.

- In Over rouw wordt dieper ingegaan op de vijf stadia van rouwverwerking en geeft mensen een handvat om de moed te vinden om verder te gaan.

 

 

Veel sterkte tijdens de rouwverwerking.

De Collega