In jezelf praten

Tegen jezelf praten

Een werknemer die veel in zichzelf praat doet dit vaak onbewust, maar soms kan een collega het onbewust zo de hele dag door volhouden waardoor het irritant kan worden. In je hoofd spelen zich dagelijks tal van gedachten af die niet naar buiten komen. Maar hoezo praten mensen hardop tegen zichzelf en hoe is het af te leren? Naast het feit dat het één van de symptomen is die mensen met autisme en schizofrenie kunnen vertonen, hoeft het helemaal niks psychisch te zijn en er geen “ziekte” de oorzaak van te zijn dat een collega veel in zichzelf praat.

 

Nut van in jezelf praten

Uit onderzoek blijkt dat tegen jezelf praten nut heeft omdat deze dialoog het vermogen vergroot om de eigen impulsiviteit te controleren. Als je bijvoorbeeld een aantal keer hardop herhaalt dat je rechtop moet zitten, omdat je anders last krijgt van je rug, is de kans groter dat je ook rechtop blijft zitten. Als je niet in jezelf praat is de kans groter dat je de innerlijke dialoog mist en je weer een verkeerde houding aanneemt. In jezelf praten is belangrijk om vast te stellen wat je moet doen en hoe je je moet gedragen in verschillende situaties.

 

Stress

Door gedachten en gevoelens niet alleen in je hoofd te laten afspelen, maar hardop te formuleren kan troost gevonden worden of moeilijke beslissingen worden genomen.

Mensen die op het werk veel stress ondervinden zijn eerder geneigd om hardop te praten. Door positief tegen jezelf te praten, verhoog je tevens de kans op een gezond leven zonder stress.

De productiviteit van positieve werknemers is tevens over het algemeen hoger dan die van minder positieve collega’s. Zinnen hardop herhalen als “Ik kan dit” en “Mijn collega’s vinden mij aardig” kunnen tot meer zelfvertrouwen leiden en de kans op stress symptomen te verlagen.

 

Afleren

Op het moment dat een collega veel in zichzelf praat kan het tot irritatie leiden op de werkvloer. Iemand dit afleren valt niet mee, maar hem of haar er bewust van maken kan zeker helpen. Je kan dit natuurlijk duidelijk maken door antwoord te geven op de vragen die iemand zichzelf tijdens de innerlijke dialoog stelt. Beter is om dit tactvol te zeggen tegen een collega, zodat deze bewust is van zijn eigen gedrag en de discussie vaker in zijn of haar eigen hoofd laat afspelen. Het kan de collega hierbij helpen om zaken op papier te zetten. Zo schrijf je dingen van je af en denk je net iets verder na dan wanneer je alleen maar nadenkt, omdat je de zinnen ook net iets verder afmaakt. Als er veel stiltes vallen op de werkvloer kan dit ook een reden zijn dat een collega zich eenzaam voelt en in zichzelf praat. Door als collega’s meer in gesprek te gaan met elkaar kan de eventuele stress en eenzaamheid worden verlaagd en ervoor zorgen dat iemand minder in zichzelf praat.

 

Aanbevolen boeken

Het boek Ik en Mijn Ikken gaat in op de interne dialoog die je dagelijkse met jezelf en de verschillende subpersonen voert. Je hebt verschillende kanten. Al deze verschillende subpersonen kijken op een andere manier naar de wereld. Zo wordt het bijvoorbeeld helder waarom je je voelt aangetrokken tot sommige mensen en tot anderen juist niet. Ook wordt het duidelijk waarom je soms dingen doet, terwijl dat eigenlijk niet is wat je wilt doen.

 

Praat er over!

De Collega