Werk weigeren en ontslag

werk weigeren

De Collega heeft de ervaring dat werkgevers, managers en andere leidinggevenden nogal voortvarend werknemers beschuldigen van werkweigering, zonder eerst goed na te denken of hier daadwerkelijk sprake van is en wat mogelijke consequenties zijn. In de praktijk gaat het vaak om misverstanden, miscommunicatie of irritaties die de reden zijn waarom een conflict ontstaat en medewerkers werk weigeren.

 

Ontslag door werk weigeren

Laten we eerst vaststellen dat de werkgever een medewerker werkzaamheden mag opdragen die niet tot zijn dagelijkse taken behoren. Als de medewerker het daarmee niet eens is, kan hij dit kenbaar maken, maar mag hij de opdracht niet weigeren uit te voeren. Wanneer de medewerker blijft weigeren dan kan dit worden uitgelegd als werkweigering. Dat laatste kan een dringende reden zijn met ontslag op staande voet tot gevolg.

De medewerker op zijn beurt mag een taak weigeren uit te voeren wanneer deze schadelijk is voor zijn gezondheid, gevaarlijk en onveilige situaties betreft of zichzelf niet competent acht om bepaalde risicovolle werkzaamheden uit te voeren (elektrotechnisch, chemische stoffen,e.d.). Ook na een  ziekteperiode kan de medewerker een opdracht weigeren waarneer deze van mening is dat dit zijn herstel in de weg staat. Kortom voor beiden partijen geldt waakzaamheid vooraleer  er polariserende uitspraken worden gedaan of standpunten worden ingenomen. Wanneer emoties de boventoon voeren, standpunten verharden is de redelijkheid dikwijls  ver te zoeken. Escalatie ligt op de loer en daarmee een verstoring van de arbeidsverhouding.

Belangrijk is dat de werkgever beseft dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers.  Belangrijk voor de werknemer is het besef om in redelijkheid gevolg te geven aan een opdracht die wellicht buiten het functiegebied ligt.

 

Overleg alvorens je werk weigert

Feitelijk moeten partijen voorkomen in een dergelijke discussie of strijd verzeild te raken. Neem eerst goed kennis van elkaars standpunten alvorens een mening te vormen. Als je bijvoorbeeld ziek bent geweest informeer de werkgever bij terugkomst wat je van de arbo-arts wel en niet mag doen. Mag je niet sjouwen door rugproblemen? Geef het door? Mag je niet lang pc werk doen door  migraine?  Geef het door! De werkgever kan er rekening mee houden en het voorkomt verrassingen. De werkgever is verplicht om vervangende en passende werkzaamheden aan te bieden. Daarin moeten beiden wel enige flexibiliteit aan de dag leggen. Alles bij het oude laten en toch veranderen is lastig.

Als de werkgever je vraagt in redelijkheid een taak uit te voeren die je normaliter nooit doet, weiger dit dan niet. Beter is het werk te doen en daarna met de werkgever in gesprek te gaan over het waarom en of het eenmalig was. Misschien had je er wel schik in. Het wordt anders wanneer de werkgever je vraagt structureel en frequent andere taken te verrichten die geen onderdeel zijn van je functie. Ook dan geldt, dat je beter hierover in gesprek kunt gaan.

 

Voorkom baanverlies en blijf in gesprek!

De Collega